Noutati
DECIZIE
privind  stabilirea datelor alegerilor pentru alegerea organelor de conducere și control ale Colegiului Farmaciștilor din județul Braila precum și a membrilor comisiei de disciplină


Data: 28/01/2020

În temeiul art.2 și art.3 din Decizia Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 6/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și de control colegiilor teritoriale și ale Colegiului Farmaciștilor din România, ale membrilor  comisiilor de ale disciplină, precum și de aprobare a Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 1048 din 30 decembrie 2019,
 
Consiliul Colegiului Farmaciștilor din județul Braila decide:
 
 
Art.1. (1) La nivelul Colegiului Farmaciștilor din județul Braila se organizează alegeri pentru desemnarea:
  1. Reprezentanților în Adunarea Generală Națională a Colegiului Farmaciștilor din România;
  2. Membrilor Consiliului Colegiului Farmaciștilor din județul Braila;
  3. Membrilor Comisiei de cenzori a Colegiului Farmaciștilor din județul Braila;
  4. Membrilor Comisiei de disciplină a Colegiului Farmaciștilor din județul Braila
(2) Alegerile se vor organiza și desfășura potrivit Deciziei Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 6/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și de control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Farmaciștilor din România, ale membrilor  comisiilor de disciplină, precum și de aprobare a Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor precum și potrivit prevederilor Regulamentului electoral.
 
Art.2. Alegerile privind desemnarea membrilor organelor de conducere și control precum și a membrilor comisiei de disciplină din cadrul Colegiului Farmaciștilor din județul Braila, prevăzute la art.1., se organizează în  ziua de 13.02.2020, turul I, respectiv în data de 27.02.2020, turul II, dacă în data de 13.02.2020 condiția de cvorum nu este îndeplinită.
 
Art.2. Candidaturile pentru mandatele pentru care se organizează alegerile se depun la sediul Colegiului Farmaciștilor din județul Braila, în perioada 05.02.2020– 07.02.2020
 
Art.3. În vederea organizării și desfășurării alegerilor se aprobă următoarea componență a Comisiei electorale:
  1. Farm. Pr. BRATU MARIANA-AURA
  2. Farm. Pr. CONSTANTINOIU PROFIRA
  3. Farm. Pr. IONESCU RODICA
........
Art.4. În situația vacantării unui loc din Comisia electorală, locul rămas liber se ocupă în urma tragerii la sorț de către unul din următorii membri supleanți:
  1. Farm. Pr. AILOAIE NICOLETA MARIOARA
  2. .......
  3. .......
 
Art.5. Comisia electorală se convoacă în prima ședință în data de 28.01.2020 la sediul Colegiului Farmaciștilor din județul Braila situat la adresa strada Grivitei nr. 294 BIS Braila.
 
Art.6. (1) Prezenta decizie se afișează la sediul Colegiului Farmaciștilor din județul Braila, se publică pe site-ul propriu, se comunică, sub semnătură de primire, membrilor comisiei electorale plini și supleanți și, prin intermediul poștei electronice se comunică membrilor Colegiului Farmaciștilor din județul Braila a căror adresă de email se află în evidențele colegiului.
(2) Afișarea deciziei, publicarea ei pe site-ul colegiului precum comunicarea ei prin e-mail se vor menționa într-un Proces-Verbal întocmit de către persoana împuternicită cu efectuarea operației, respectiv secretara Colegiului Farmaciștilor din Braila, în care se va menționa cel puțin data și ora realizării activității, persoana sau persoanele care au efectuat-o și obiectul ei.
(3) Comisia electorală poate dispune comunicarea sau/și afișare ei sau a unor anunțuri privind organizarea alegerilor și în alte locuri ori către alte persoane.
 
 
 
Președinte: TOADER BOGDAN
Secretar: BABAN EMILIAN
 
Vicepreședinți:
RINDUNICA MADALINA MANUELA
 
DINU MONICA
 
COJOCARU JANINA
 
 
Membri:
GHILINTA MARIANA
 
DUNCA ALEXANDRA
 
 
 
 
Nr. 1
27 ianuarie 2020
Red. 3 ex.


Regulament electoral
Decizia nr. 6/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere si de control
 
 

NOUTATI